Servicii oferite

Reorganizare judiciară

Reorganizarea judiciară este procedura colectivă de acordarea a unei şanse debitorilor pentru redresare eficientă şi efectivă a afacerii, în vederea achitării datoriilor acestora conform unui plan de reorganizare care conține măsuri specifice.

Falimente persoane juridice

Procedura de faliment urmărește maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang, recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile.

Consultanță juridică

Desfășurarea activității într-o multitudine de domenii și industrii ne permite o înțelegere mai profundă a situațiilor și provocărilor pe care le pot întâmpina agenții economici din punct de vedere juridic. Experiența ne-a învățat despre necesitatea corelării compartimentelor (manager, contabilitate, juridic, tehnic) pentru atingerea obiectivelor de grup, cu prioritate față de obiectivele individuale. Astfel, putem sprijini activitatea clienților printr-o adaptare la mediul de afaceri, ce trece prin schimbări continue.

Medierea litigiilor comerciale

Medierea se diferențiază major de procedurile instanțelor de judecată prin faptul că urmărește soluționarea avantajoasă a tuturor părților implicate, prin identificarea nevoilor ascunse afectate de ceea ce reprezintă litigiul aparent. În scurt timp, inteligența specifică mediului de afaceri va fi atrasă de această modalitate de stingere a litigiilor, care necesită un timp mai scurt de soluționare și consum mai mic de resurse emoționale toxice.

© 2022 Cabinet Individual de Practician în Insolvență Constantin Iulian

web development addvices.ro