Publicație vânzare bunuri mobile din patrimoniul S.C. GYP INSTAL S.R.L.


Proprietar:

GYP INSTAL S.R.L.


Termen limită înscrieri:

ziua precedentă licitației


Data Licitației

25.01.2023


Vânzător:

Cabinet individual de practician în insolvenţă Iulian Constantin


Cod Anunț:

109-2023

Publicație vânzare bunuri mobile din patrimoniul S.C. GYP INSTAL S.R.L.

Facem cunoscut scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, a bunurilor mobile din patrimoniul S.C. Gyp Instal s.r.l., respectiv piese, echipamente și accesorii pentru instalații termice (289 repere, 2271 articole).

Pret pornire: 8.800 lei

REFERITOR :                                                                                                       Nr.  109 din 10.01.2023

dosar nr. 2899/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa
obiect: falimentul S.C. GYP INSTAL S.R.L.


PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

a bunurilor mobile din patrimoniul

S.C. GYP INSTAL S.R.L. – societate în faliment –

 

Subscrisul Cabinet individual de practician în insolvenţă “Constantin Iulian”, cu punct de lucru în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 307, judeţ Dâmboviţa, reprezentat de titularul său Constantin Iulian, e-mail: iulian.constantin@yahoo.com, în calitate de lichidator al S.C. Gyp Instal s.r.l. – societate în faliment – cu sediul social în Târgovişte, Aleea Trandafirilor, bl. P3, et. 4, ap. 17, judeţ Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa sub nr. J15/984/2007, având cod fiscal 22154469, având în vedere dosarul de faliment al S.C. Gyp Instal s.r.l. înregistrat sub nr. 2899/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa, face cunoscută scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, a bunurilor mobile din patrimoniul S.C. Gyp Instal s.r.l., respectiv piese, echipamente și accesorii pentru instalații termice (289 repere, 2271 articole).

            Licitaţia va avea loc în data de 18.01.2023, cu începere la ora 1030, la punctul de lucru al lichidatorului, respectiv în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 307, judeţ Dâmboviţa, pornind de la preţul de 8.800,00 lei pentru toate bunurile societății.

În cazul în care la data de 18.01.2023 nu se valorifică bunurile, licitaţia se va repeta în datele de 25.01.2023, 01.02.2023 şi 08.02.2023 cu începere de la ora 1030 în acelaşi loc, pornind de la acelaşi preţ.

Poate participa la licitaţie orice persoană care a depus oferta de cumpărare şi cauţiunea de 10% din preţul de pornire a licitaţiei bunurilor, în contul nr. RO13 BTRL RONC RT00 F356 5903, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Târgovişte pe numele S.C. Gyp Instal s.r.l. – în faliment.

Data afişării prezentei publicaţii la locul de desfăşurare a licitaţiei: 10.01.2023.

Relaţii pe e-mail: iulian.constantin@yahoo.com sau la telefon 0724-003.433.

 

 

Cabinet individual de practician în insolvenţă

Constantin Iulian

DOCUMENTE ANEXATE:
Anexa Publicatie Vanzare – 109-2022 – GYP INSTAL SRL

© 2022 Cabinet Individual de Practician în Insolvență Constantin Iulian

web development addvices.ro