Publicație de vânzare imobile din patrimoniul PRESTACOOP SCM


Proprietar:

PRESTACOOP SCM


Termen limită înscrieri:

ziua precedentă datei licitației


Data Licitației

25.01.2023


Vânzător:

Cabinet individual de practician în insolvenţă Constantin Iulian


Cod Anunț:

821-2022

Publicație de vânzare imobile din patrimoniul PRESTACOOP SCM

Facem cunoscută scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, a bunului imobil din patrimoniul PRESTACOOP SCM conform anunț

71.000 lei

referitor :                                                                                                                                      Nr. 821 din 23.11.2022

dosar nr. 513/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa

obiect: falimentul PRESTACOOP SCM

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

a bunurilor imobile din patrimoniul

PRESTACOOP SCM – societate în faliment –

Subscrisul Cabinet individual de practician în insolvenţă “Constantin Iulian”, cu punct de lucru în Târgovişte, str. Libertăţii, nr. 2, clădire Mondial, corp A, etaj 2, judeţ Dâmboviţa, reprezentat de titularul său Constantin Iulian, în calitate de lichidator judiciar al PRESTACOOP SCM – societate în faliment – cu sediul în Târgovişte, B-dul Mircea cel Bătrân, bl. G1, sc. A, judeţ Dâmboviţa, înregistrată la ORC Dâmboviţa sub nr. C15/19/2005, cod fiscal RO 2468610, face cunoscută scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, a bunului imobil din patrimoniul PRESTACOOP SCM.:

Licitaţia va avea loc în data de 11.01.2023, cu începere la ora 1000, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar, din Târgovişte, Calea Domnească, nr. 307, judeţ Dâmboviţa.

În cazul în care la data de 11.01.2023 nu se valorifică bunurile, licitaţia se va repeta în datele de 18.01.2023 şi 25.01.2023 cu începere de la ora 1000, în acelaşi loc, pornind de la aceleaşi preţuri.

Poate participa la licitaţie orice persoană care îndeplineşte condiţiile din caietul de sarcini şi a depus cauţiunea de 10% din preţul de pornire a licitaţiei bunului pentru care este interesat, în contul nr. RO74 WBAN 0016 2483 5714 RO01, deschis la Intesa Sanpaolo Bank – Sucursala Târgovişte pe numele Prestacoop SCM – societate în faliment.

Caietul de sarcini se achiziţionează de la lichidatorul judiciar.

Data afişării prezentei publicaţii la locul de desfăşurare a licitaţiei: 23.11.2022.

Relaţii la telefon 0724-003.433 sau pe e-mail: iulian.constantin@yahoo.com

 

Cabinet individual de practician în insolvenţă

Constantin Iulian

DOCUMENTE ANEXATE:
PRESTACOOP – 821 publicaţie de vânzare

Vezi locație Google Maps

© 2022 Cabinet Individual de Practician în Insolvență Constantin Iulian

web development addvices.ro