Convocare adunare creditori – Palsera Food SRL


Proprietar:

Palsera Food SRL


Termen limită înscrieri:

20.07.2022


Data Licitației

30.07.2022


Vânzător:

Cabinet Insolventa ”Constantin Iulian”


Cod Anunț:

2023-001

Convocare adunare creditori – Palsera Food SRL

Debitor: Societatea Palsera Food S.R.L, cod de identificare fiscală 36580952, sediul social în Municipiul Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 22A, biroul 4, etaj parter, judeţ Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/1008/2016

se va stabili

Convocare adunare creditori

Nr. 142 Data emiterii: 19.01.2022

 

  1. Date privind dosarul: număr dosar 4239/120/2021 Tribunal Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă.
  2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Bucureşti, nr. 3, loc. Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, număr de telefon 0245–613.144, programul arhivei / registraturii instanţei : luni-vineri între orele 08.30 – 12.30
  3. Debitor: S.C. Palsera Food S.R.L, cod de identificare fiscală 36580952, sediul social în Municipiul Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 22A, biroul 4, etaj parter, judeţ Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/1008/2016.
  4. Lichidator judiciar: Cabinet individual de practician în insolvenţă Constantin Iulian, sediul social în Târgovişte, str. Ion Ghica, bl.5A, et.6, ap.27, judeţ Dâmboviţa şi punct de lucru în Târgovişte, str. Libertăţii, nr. 2, clădire Mondial, Corp – A, et. 2, judeţ Dâmboviţa, număr matricol de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1078, e-mail iulian.constantin@yahoo.com, în temeiul art. 45, art. 50 alin. 4 şi art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, ca urmare a dispoziţiei judecătorului sindic conform Încheierii din data de 21.12.2021, convoacă adunarea generală a creditorilor S.C. Palsera Food s.r.l. la data de 17.02.2022, ora 1200, cu următoarea ordine de zi:
  5. prezentarea raportului cauzelorși împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență,
  6. desemnarea comitetului creditorilor,
  7. confirmare/înlocuire lichidator judiciar.
  8. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, în condiţiile art. 48 alin (4) din Legea nr. 85/2014.

Şedinţa adunării generale a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Dâmboviţa, în încăperea destinată publicului din cadrul arhivei instanţei.

Cabinet individual de practician în insolvenţă Constantin Iulian


Documente disponibile:

142 convocare AC Palsera in BPI

© 2022 Cabinet Individual de Practician în Insolvență Constantin Iulian

web development addvices.ro